Hỗ trợ trực tuyến

Anh Thành

Điện thoại: 0967974166

Email: palletthuythanh.hcm@gmail.com


Anh Thành

Điện thoại: 0967974166

Email: palletthuythanh.hcm@gmail.com

Video

Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

- Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

Bài viết khác

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách vận chuyển hàng hóa

Chính sách vận chuyển hàng hóa

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

icon_zalod